About Gert Schuitemaker

Dr Gert Schuitemaker is a (non practicing) pharmacist and doctor. His doctoral thesis was a population-based study into risk factors of cardiovascular disease. He has been involved in orthomolecular medicine, which was laid down by Linus Pauling, winner of two Nobel prizes, since 1980.

Schuitemaker is the author of a number of books and is chief editor of both ORTHO magazine, a technical journal, and Fit met Voeding (healthy with nutrition), a consumer magazine. He is the chairman of the Ortho Institute, a foundation which attempts to inform the public about food and health. He is also the director of Ortho Communications & Science BV, a publishing company which publishes magazines and books, and has organized a large number of congresses and workshops.

On the internet he maintains an informative website which contains the digital ORTHO libarary. Schuitemaker writes many columns and is often asked to for guest lectures and interviews in the media. He is a founder and former member of the MBOG, the Society for the Advancement Orthomolecular Medicine, and former chairman of the Internation Society for Orthomolecular Medicine (ISOM). In 2005 he has been awarded by ISOM as Orthomolecular Doctor of the Year for establishing orthomolecular medicine in Europe. In 2011 he was inducted into the ISOM Hall of Fame.

 

 


Dr. Gert Schuitemaker is (niet praktiserend) apotheker en doctor in de Geneeskunde. Hij promoveerde op een bevolkingsonderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hij houdt zich al vanaf 1980 bezig met de orthomoleculaire geneeskunde, zoals die is gedefinieerd door tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling.

Schuitemaker is auteur van vele boeken en hoofdredacteur van het orthomoleculaire vakblad ORTHOmagazine en van het consumententijdschrift Fit met Voeding. Hij is voorzitter van de stichting Ortho Institute die zich ten doel stelt informatie te verspreiden over voeding en gezondheid. Hij is directeur van Ortho Communications & Science BV, een uitgeverij die tijdschriften en boeken uitgeeft en cursussen, congressen en workshops organiseert.

Op internet onderhoudt hij een informatieve website met onder andere de digitale ORTHObliotheek.
Schuitemaker schrijft vele columns en wordt vaak gevraagd voor lezingen en interviews in de media. Hij is oprichter en voormalig voorzitter van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) en voormalig voorzitter van de International Society for Orthomolecular Medicine (ISOM). In mei 2011 werd hij opgenomen in de Hall of Fame van de ISOM.